knx/1.webp
knx/2.webp
knx/3.webp

KNX

Systémové elektroinstalace se systémem KNX

Systém KNX je celosvětový otevřený standard pro inteligentní řízení všech typů budov – průmyslových, obchodních, nebo bytových. KNX je decentralizovaný systém, tzn. nemá centrální jednotku. Veškerá zařízení jsou zcela autonomní, vzájemně propojena a komunikují s ostatními členy systému KNX. Tím je dosaženo vysoké spolehlivosti. Přidání nebo odebrání přístrojů má u decentralizovaného systému KNX zanedbatelný vliv na funkčnost instalace jako celku.

V našcih instalacích běžně kombinujeme cetralizovaný řidicí systém (Crestron) s designem necetralizovaných (basalte, Jung). Vzníkají tak jedinečné a funkční projekty.

vaclavpolgar.cz je KNX certifikovaným partnerem.